Hoạt động ngoại khóa

Trải nghiệm nhà hàng Nhật Tokyo Deli

Hệ thống giáo dục
BEE HOME

Bee Home The Sun Avenue

Trải nghiệm nhà hàng Nhật Tokyo Deli 140 - 142 Đường số 51, Khu dân cư Văn Minh, An Phú, TP. Thủ Đức

Bee Home Bcons Garden

Trải nghiệm nhà hàng Nhật Tokyo Deli Block C + D, Bcons Garden, 25A Phạm Hữu Lầu, Dĩ An, Bình Dương

Bee Home Lovera Park

Trải nghiệm nhà hàng Nhật Tokyo Deli 119 -121 Đường số 9, Khu dân cư Phong Phú 4, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Bee Home An Đồng

Trải nghiệm nhà hàng Nhật Tokyo Deli Khu đô thị mới Pruksa Town, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Bee Home Sở Dầu

Trải nghiệm nhà hàng Nhật Tokyo Deli Hoàng Huy Grand Tower, 2A Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng

Bee Home Võ Nguyên Giáp

Trải nghiệm nhà hàng Nhật Tokyo Deli Toà nhà H1, Hoàng Huy Commerce, Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng